FDF Fredensvang 50 år.


50 år er gået siden nogen kloge mennesker syntes, at der ved den nye Fredenskirke i Viby skulle
være en FDF kreds. 50 år hvor rigtig mange ting er sket.

I juni 2011 er det præcis 50 år siden det første ledermøde blev afholdt og de første planer til møder
og aktiviteter blev støbt - 50 år siden den første Juleweekend blev planlagt .

50 år skal naturligvis fejres og vi er allerede godt i gang med at ligge planer for festlighederne. Den
sidste uge har vi siddet med næsen i gamle medlemslister – gamle sommerlejrplaner og gamle
kredsblade for at finde så mange ledere som overhovedet muligt. I skrivende stund har vi fundet
navne og adresser på i alt fald 150 personer, der i løbet af den næste måned vil høre fra os.
I løbet af de næste måneder vil der komme mange informationer omkring
fødselsdagsarrangementer for børn, ledere, forældre og gamle ledere og bestyrelsesmedlemmer.

Jubilæumslogoet er tegnet af et tidligere medlem af FDF Fredensvang – Maria Rolighed
Christensen.

Vi håber rigtig mange af jer vil være med til at fejre ”Kredsen ved Brandstationen på
Rosenvangsalle”.

Jubilæumsudvalget
Comments